submit


Энэхүү мэдээлэл нь төлбөр банк шилжүүлэх: дансны Banco Posta нэрээр Interculture IBAN Код: ITK мэдээлэл нь төлбөрийн чек, шуудангийн захиалга: шуудангийн харилцах данс n. төлөх Afs ОРОХ, орчин ҮЕИЙН IR Илүү ТЭТГЭЛЭГ гэдгийг анхаарна уу, Та эхлэх хүртэл гарын үсэг зурах, хөтөлбөр Intercultura ч зааж байгаа бол та бодолтой хэрэглэх нь тодорхой тэтгэлэгт хөтөлбөр (санал болгож буй Intercultura, эсвэл бусад ивээн тэтгэгч). Та нэмж болно, энэ мэдээлэл нь дараа нь хандах нь таны хувийн онлайн. ОЮУТНУУД СОНИРХОЖ урилга ITHACA INPS, видео-Чат үеэс эхлэн бүртгэл, хөтөлбөр Intercultura та тайлан хүүгийн хувьд тэтгэлэгт хөтөлбөрт ITHACA INPS, хүүхдүүд, ажилтнууд болон тэтгэвэрт гарсан олон Нийтийн Захиргаа: сонгох зохих item ‘INPS»хэсэгт бүртгэлийн маягт

About